Krimi i organizuar ka bujtur edhe në Romë: mbart damkën politike të neofashizmit dhe udhëhiqet nga një ish-terrorist i celulave të armatosura revolucionare. Hetimi sapo ka filluar