Të jetosh pa radio, television, wi-fi, furnela ose mikrovalë: është ajo që u ndodh banorëve të Green Bank, në Virxhinian perëndimore ku është e ndaluar të përdorësh gjithçka që mund të interferojë me radioteleskopin e fuqishëm në një rreze prej 16 km.