Sipas hulumtimit të kryer nga Qendra Greke për Statistikat, rreth 70 për qind e të anketuarve konsideron se kushtet e jetesës dhe të punës në vendin e tyre nuk janë të mira.