Me fillimin e epokës së telefonave celularë, përdoruesit dinin disa kode sekrete të cilat zakonisht ju mundësojnë të shohin disa gjëra të fshehura që shërbejnë për testime të ndryshme të operatorëve telefonik.