Njerëzimi ka qene vazhdimisht ne pritje te produkteve te reja të teknologjisë, pasi ato kane qene dhe produktet te cilat kane bere “zhurmën” me te madhe, duke habitur një bote te tere.