Veç kësaj, ajo është edhe me e ngrohte nga çfarë mendohej deri me tani.