Secilit prej nesh mund t’i ketë ndodhur të gjejë insekte apo gjallesa të tjerë në kuzhinë, dollap apo vende të tjera, po kanë qenë kafshëza të zakonshme.