Një kërkim në thellësitë e nëntokës në gadishullin Shimokita në Japoni ka gjetur organizma të gjalla.