Taj Mahali është një ndër objektet më të njohura në glob dhe vizitohet nga dhjetëra milionë turistë çdo vit, por fatkeqësisht ai po merr një ngjyrë të murrme.