Një kompleks me apartamente luksoze, të cilat janë projektuar për t’u rezistuar edhe luftës bërthamore dhe katastrofave të rënda natyrore, është shitur me shpejtësi.