Ka kohë që kënga e vallja çame ka “pushtuar” Turqinë, Maqedoninë, Italinë ,Greqinë, Danimarkën,Spanjën Bullgarinë.