“Çelësat” për të kuptuar historinë mijëvjeçare ruse, që akoma sot influencon marrëdhëniet midis Lindjes dhe Perëndimit