Pa marrë para sysh nëse janë shumë para kohës së vet, a janë ndërtuar me teknologji të panjohur dhe se funksioni tyre nuk është krejtësisht i qartë, këto 10 zbulime deri më tash shkenca nuk ia ka dalë t’i sqarojë.