“Ndodhemi në prag të spastrimit më të madh me bazë fetare në historinë botërore”