Pos që është burimi lumturisë për shumicën e meshkujve, vagjina, gjithashtu, është burim i konfuzioneve të ndryshme të pakëndshme.