Disa hipoteza të prezantuara nga disa paleontologë britanik konfirmojnë që dinosaurët barngrënës që i përkasin kryesisht grupit të sauropodit, kishin në sistemin e tyre tretës një popullsi të tëre bakteriale.