Nëse dëshironi te pushtoni Boten, mësoni anglishten. E pasi te keni mësuar atë, atëherë futjuni edhe gjuhes kineze dhe spanjishtes. Përfundimi i mësipërm, edhe pse nuk përbën një lajm te ri, kësaj radhe vjen edhe i konfirmuar shkencërisht.