Një ditë do të mund të flasim me kafshët me ndihmën e pajisjeve me madhësi të telefonit, pohon eksperti i njohur, i cili me vite studion sjelljen e kafshëve.