Një ndër yjësitë më të bukura qiellore dhe të arritshme nga syri i njeriut për të motshmit kishte një domethënie të shenjtë, për jetën dhe rilindjen, që sipas disa studiuesve shfaqet dhe në projektin origjinal të piramidave të Gizës.