Bimët kanë të ndërtuar sistemin për përllogaritje matematikore, që u ndihmon të rregullojnë rezervat e ushqimit gjatë natës.