Për të “dëshmuar” se i ngjallin të vdekurit në Tana Toraja të Indonezisë (toka e autoktonëve, popullit Toraja), në internet janë shfaqur fotografitë e gruas-zombi.